Posts Tagged ‘tignan’

Tots? #5

Posted: September 24, 2013 in TOTS
Tags: , , , ,

Pag hindi mo malaman kung ano ang totoo, manahimik sandali, gamitin ang mata para MAKARINIG, gamitin ang TENGA para makakita . . .