Posts Tagged ‘tenga’

Pasens’ya na po kayo sa mapanghusga kong mga mata na patuloy na nagbubulag bulagan sa aking nakikita; sa nagbibingi-bingihan at naririndi kong mga tenga ‘pag nakaririnig ng di maganda; sa aking bibig na wala sa katinuan ang pagbuka, at sa dila kong mapaglinlang na sumasaksi sa kasinungalingan para mangangrabyado ng iba. Pasens’ya na rin po kayo sa bato kong mga kamay, na kadalasang nakasasakit ng kapwa at ng aking mga kaaway. Sa mga paa kong tumatahak ng maling landas na inuutusan ng sakim at makasarili kong utak na hindi man lang mahawakan ng manhid kong puso at nagdurusa kong kaluluwa. Patawad Panginoon sa makasalanan kong PAGKATAO.

Tots? #5

Posted: September 24, 2013 in TOTS
Tags: , , , ,

Pag hindi mo malaman kung ano ang totoo, manahimik sandali, gamitin ang mata para MAKARINIG, gamitin ang TENGA para makakita . . .