Posts Tagged ‘hayop’

Tots #7

Posted: December 3, 2016 in TOTS
Tags: , ,

May mga nilalang talaga na ipinanganak na tao, lumaking hayop.

Advertisements