Posts Tagged ‘ansabe’

Tots? #5

Posted: September 24, 2013 in TOTS
Tags: , , , ,

Pag hindi mo malaman kung ano ang totoo, manahimik sandali, gamitin ang mata para MAKARINIG, gamitin ang TENGA para makakita . . .

Tots? #4

Posted: August 12, 2013 in TOTS
Tags: , ,

Huwag ka na maghangad ng FOREVERMORE kung sa FOREVER palang hirap ka na . . .