Tots #8

Posted: November 30, 2018 in Kung anu-ano lang . . ., TOTS
Tags: , , ,

Isang malaking bagay sa akin ang panunuod ng pelikula, lalo na iyong mga isinabuhay galing sa libro. Subalit mas malaking bagay sa akin kung mas nauna kong basahin ang bersyon ng libro kaysa sa palabas. Pakiramdam ko kasi, inagaw sa ‘kin ang misteryo kung uunahin ko ang palabas. Sa palabas, nakadikta na ang lahat sa manunuod. Sa libro, ikaw ang gagawa ng sarili mong mundo.

Ganoon kahiwaga ang pagbabasa — iisang kuwento, iba’t ibang imahinasyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s