Paru-Paro ng Lansangan

Posted: June 11, 2016 in Maikling Kuwento

Hindi ko alam kung sa’n ka galing at bakit ka pa nabuhay. Pero alam ko kung ano ang pangalan mo.

Pilit kang lumalapit sa ’kin, ewan ko ba. ’Di ko alam kung may nais ka bang ibulong. O nagtatangka kang makipagkaibigan, ano? Kasi ako — kung marunong ka magtanong — ayaw ko. Ayaw kong humihilig ka sa aking balikat, o sumasandal sa aking likod, o humahawak sa aking mga binti’t braso. Basta, ayaw ko. Pasensya ka na, pero hindi naman ako suplado, at lalong hindi ako galit sa iyo; naiinis lang ako kapag nand’yan ka. Magkaibang bagay ’yon.

Subalit nito lang, napagisip-isip ko na pareho nga lang pala tayong nabubuhay sa ilalim ng iisang araw. Pareho rin tayo ng pangangailangan: kung magutom ay kumain, kung mauhaw ay uminom. At dahil sa pagsisikap mong mapalapit sa akin, napagtanto ko na katulad ka pala ng aso ko, na kahit bugawin at batuhin, ay pilit bumabalik upang mahawakan lamang ako.

Pasens’ya ka na at naihalintulad kita sa aso kong bobo. Pasens’ya ka na rin sa mga pagkakataong nababato kita ng tsinelas (na hindi naman tumatama), dahil sa pagkagulat minsan sa biglaan mong pagsulpot. Nakalimutan kong mayroon nga rin palang tsinelas sa langit na nakaambang tumapak sa akin anumang oras. Kaya nga lang, hindi siya tao; higit na mas malawak ang pang-unawa niya kaysa sa mga katulad ko. Kaya malas mo, dahil tao lamang ako, na padalus-dalos madalas, at patuloy na nabubulag sa paniniwalang kami ang pinakaimportanteng nilalang sa mundo. Pasens’ya na rin kung madalas magsigawan ang barkada kapag dumarating ka. Hindi sila galit, maniwala ka. Ayaw lang nila sa ’yo. Kitams? Hindi lang ako ang may ayaw sa iyo.

Naunawaan ko man ang iyong sitwasyon at kalagayan, ang iyong pag-iral, patawad dahil hindi ko pa rin kayang makipagkaibigan sa tulad mo. At isa pa rin ako sa mga tatakbo at magbabato ng tsinelas mapalayo lang sa ’yo. Pero pampalubag-loob: kalilimutan ko na ang iyong pangalan. Simula ngayon, tatawagin na kita sa bansag na Paru-paro ng Lansangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s