Pasens’ya na po kayo sa mapanghusga kong mga mata na patuloy na nagbubulag bulagan sa aking nakikita; sa nagbibingi-bingihan at naririndi kong mga tenga ‘pag nakaririnig ng di maganda; sa aking bibig na wala sa katinuan ang pagbuka, at sa dila kong mapaglinlang na sumasaksi sa kasinungalingan para mangangrabyado ng iba. Pasens’ya na rin po kayo sa bato kong mga kamay, na kadalasang nakasasakit ng kapwa at ng aking mga kaaway. Sa mga paa kong tumatahak ng maling landas na inuutusan ng sakim at makasarili kong utak na hindi man lang mahawakan ng manhid kong puso at nagdurusa kong kaluluwa. Patawad Panginoon sa makasalanan kong PAGKATAO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s